bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
  • NEWS AND UPDATES (સમાચાર અને ઘટનાઓ)


  • New2

    દેશમાં ચાલી રહેલ કોરોના વાઈરસની (COVID-19) મહામારીના ફેલાવાને અટકાવવા પગલાના ભાગરૂપે મેં. કમિશનરશ્રીની મંજુરી થી "સાય દેશમાં ચાલી રહેલ કોરોના વાઈરસની (COVID-19) મહામારીના ફેલાવાને અટકાવવા પગલાના ભાગરૂપે મેં.

WhatsApp WhatsApp us