bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
હોસ્પીટલનું નામ ફોન નંબર
દાબુ જનરલ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૦૨૬૬
કે.જી. જનરલ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૭૨૨૨
પારસી જનરલ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૮૦૨૧,૨૫૯૧૭૪
કેજલ હોસ્પીટલ કબીલપોર ૦૨૬૩૭-૨૩૬૧૦૧
ગોહીલ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૯૨૨૫
સુશ્રુશા હોસ્પીટલ વિજલપોર ૦૨૬૩૭-૨૫૦૭૭૭
મુલ્લાહ હોસ્પીટલ બારડોલી રોડ ૦૨૬૩૭-૨૩૯૯૮૦
યશફીન હોસ્પીટલ વિરાવળ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૫૭૨૫
રોટરી આઇ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૮૯૩૧,૨૫૮૯૨૦
આશીર્વાદ આઇ. હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૪૬૨૪૪
શ્રોફ આઇ. હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૦૫૬૫
ડૉ. બીલોરે આઇ. હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૭૩૬૨
આનંદ હોસ્પીટલ નવસારી (પ્રસુતી ગૃહ ) ૦૨૬૩૭-૨૫૦૪૪૫
રમાબેન હોસ્પીટલ નવસારી (પ્રસુતી ગૃહ ૦૨૬૩૭-૨૫૭૨૯૪
લાયન ઓર્થોપેથીક હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૪૦૪૧૫,૨૫૦૩૯૦
પરમાર ઓર્થોપેથીક હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૦૦૦૬
સંજીવ દેસાઇ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૦૯૧૫
પરમાર ચીલ્ડ્રન હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૭૪૦૨
ઓરેન્જ હોસ્પીટલ નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૫૨૦૦,૨૪૩૫૦૦
અંકુર હોસ્પીટલ ગણદેવી ૦૨૬૩૪-૨૬૨૨૯૨
દમણિયા હોસ્પીટલ ગણદેવી ૦૨૬૩૪-૨૬૨૨૩૭
જય કિશાન હોસ્પીટલ ગણદેવી ૦૨૬૩૪-૨૬૨૯૦૯,૨૬૨૯૪૯
સ્વસ્તિક હોસ્પીટલ ગણદેવી ૦૨૬૩૪-૨૬૨૪૯૩
ગ્રામ સેવા ટ્ર્સ્ટ હોસ્પીટલ ખારેલ ૦૨૬૩૪-૨૪૬૨૪૮
આલીપોર ટ્ર્સ્ટ હોસ્પીટલ, આલીપોર ૦૨૬૩૪-૨૩૩૧૪૬
પુજા હોસ્પીટલ ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૧૧૪૪
સંજીવની હોસ્પીટલ ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૨૦૨૦
જમનાબા હોસ્પીટલ ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૨૬૪૨
અમી હોસ્પીટલ ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૪૦૨૮
આશીર્વાદ હોસ્પીટલ ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૨૪૫૦
ધનવંતરી હોસ્પીટલ ચીખલી(ગાયનેક ) ૦૨૬૩૪-૨૩૮૮૮૮
નિરામય હોસ્પીટલ ચીખલી(બાળકની હોસ્પીટલ ) ૦૨૬૩૪-૨૩૫૪૦૦
ઓમકાર ડાયગ્નોસ્ટીક હોસ્પીટલ ચીખલી ૯૯૦૯૬૨૨૩૨૨-૪૨૨-૫૨૨
પરમાર હોસ્પીટલ ખેરગામ તા.ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૨૦૬૫૬
ગુપ્તા હોસ્પીટલ બીલીમોરા(સર્જરી અને ઓર્થોપેડીક ) ૦૨૬૩૪-૨૮૫૫૪૯
સ્નેહલ હોસ્પીટલ બીલીમોરા ૦૨૬૩૪-૨૮૪૨૫૦
ડો. લીલારામૈયા હોસ્પીટલ બીલીમોરા ૦૨૬૩૪-૨૮૩૪૫૨
ક્રિષ્ના હોસ્પીટલ વાંસદા ૦૨૬૩૦-૨૨૩૭૭૭
શ્રધ્ધા હોસ્પીટલ વાંસદા ૨૬૩૩૦-૨૨૩૧૭૨
ઉદિત હોસ્પીટલ વાંસદા ૦૨૬૩૦-૨૨૩૯૨૫
સૂરજ હોસ્પીટલ વાંસદા ૦૨૬૩૦-૨૨૨૭૧૫
ઇન્ડીયન રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૫૭૪૫૨
બ્લડ બેંક ચીખલી ૦૨૬૩૪-૨૩૪૩૧૧
બ્લડ બેંક બીલીમોરા ૦૨૬૩૪-૨૮૫૯૧૩
WhatsApp WhatsApp us