bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611

Fire station with Senior Citizen hall near municipality office  • નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પશ્ચિમમાં આવેલ ફાયર સ્ટેશન તોડી અધ્યતન ફાયર સ્ટેશન word office તથા સિનિયર સિટિઝન હોલ બનાવવાનું કામ.
  • Project Cost - 2.25 cr
WhatsApp WhatsApp us