bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
અનુ ક્રમ. કર્મચારીશ્રીના નામ હોદ્દો કામગીરી મો.નં.
1 શ્રી પંકજભાઈ એ. દેસાઈ ફ્રાયર ઈન્સ્પેકટર ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓને કામની વહેંચણી , વાહનો રીપેરીંગ, કુદરતી આપત્તિ સમયેની કામગીરી ૯૦૯૯૯૫૮૧૦૮
2 શ્રી પ્રકાશભાઈ એ. પટેલ ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી ૮૯૮૦૦૭૪૭૪૦
3 શ્રી અજીત કેશવ ધરાણીયા ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી ૯૬૬૨૭૪૦૮૦૦
4 શ્રી જયેશ સી. સોલંકી ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી ૮૯૮૦૮૦૭૭૬૦
5 શ્રી ફકીર આર. સોલંકી ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી ૯૯૯૮૩૭૯૬૩૦
6 શ્રી હરીશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ટંડેલ ક્લીનર કલીનર તરીકેની કામગીરી -
7 શ્રી ઉમેશભાઈ ચીમનભાઈ વોર્ડ બોય કલીનર તરીકેની કામગીરી -
8 શ્રી કાંતિલાલ રતીલાલ પટેલ રો. ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
9 શ્રી કેશવભાઈ બુધાભાઈ પટેલ રો. ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
10 શ્રી દિનેશ જાનુભાઈ મકવાણ રો. ડ્રાયવર ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
11 શ્રી સંજયભાઈ વિરજીભાઈ ચૌહાણ રો. ડ્રાયવર (ફીક્સ) ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
12 વિજયભાઈ આર. પટેલ રો. ડ્રાયવર (ફીક્સ) ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
13 યોગેશભાઈ જે. મિસ્ત્રી રો. ડ્રાયવર (ફીક્સ) ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
14 જયેશભાઈ અર્જુનભાઈ પટેલ રો. ડ્રાયવર (ફીક્સ) ડ્રાયવર તરીકેની કામગીરી -
15 હરીશભાઈ મગનભાઈ કેવટ રો. ક્લીનર કલીનર તરીકેની કામગીરી -
16 નારણભાઈ ડાહ્યાભાઈ કેવટ રો. ક્લીનર કલીનર તરીકેની કામગીરી -
17 શ્રી ઉમેશભાઈ ચીમનભાઈ ક્લીનર કલીનર તરીકેની કામગીરી -
WhatsApp WhatsApp us